Book Your Box - NL NederlandsBook Your Box - EN EnglishBook Your Box - FR Français

Algemene voorwaarden

Inleiding

Door naar onze (mobiele) website te surfen, de zoek- en filterfuncties te gebruiken en/of een Reservering te maken via welk medium dan ook, erkent u dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de Privacy- en Cookieverklaring) van BookYourBox bv –die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast- heeft gelezen, begrepen en dat u hiermee akkoord gaat (hierna de ‘Algemene Voorwaarden’).

Deze website, de inhoud en infrastructuur ervan, en de door ons aangeboden online reserveringsservice (maar niet de betalingsservice) op website zijn eigendom van, worden beheerd door en u aangeboden door BookYourBox bv voor uw persoonlijk, niet-commercieel (B2C) gebruik dan wel voor uw zakelijk, commercieel (B2B) gebruik, op onderstaande voorwaarden. Onze relatie met Verhuurders is onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden die de commerciële en juridische relatie bepaalt die we hebben met elk van deze Verhuurders. Iedere Verhuurder handelt in professionele hoedanigheid jegens Book Your Box tijdens het beschikbaar maken van diens dienst op www.bookyourbox.com (zowel voor business-to-business (‘B2B’) als voor business-to-consumer (‘B2C’) relaties). Vergeet niet dat Verhuurders hun eigen algemene voorwaarden hebben die op u, als Huurder, van toepassing kunnen zijn. Indien de Verhuurder zijn algemene voorwaarden heeft geüpload op www.bookyourbox.com kan u deze raadplegen en dient u eveneens deze te aanvaarden bij een Reservering.

Definities

“Book Your Box”, “wij”, “we” of “onze” verwijst naar BookYourBox, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0729.839.183 en met maatschappelijke zetel te Heidebloemstraat 37, 3580 Beringen, België;

“Dienst” houdt in dienstverlening inzake het zoeken, vergelijken, online reserveren en de (gefaciliteerde) betaling van (een deel van) de huur van self-storage opslagunits van tijd tot tijd beschikbaar gesteld door Verhuurders op het Platform, zoals mogelijk gemaakt door Book Your Box via het Platform;

“Huurder” houdt in de natuurlijke persoon of onderneming die een Reservering voltooid heeft;

“Platform” houdt in de (mobiele) website (www.bookyourbox.com) waar de Dienst beschikbaar gesteld wordt en/of gehost wordt door Book Your Box;

“Reservering” houdt in de boeking, reservering en/of betaling van een Verhuur via het Platform;

“Verhuur” houdt in het door een Huurder huren van een self-storage opslagunit van een Verhuurder;

“Verhuurder” houdt in de professionele aanbieder van self-storage opslagunits en alle andere aanverwante producten of diensten die van tijd tot tijd beschikbaar zijn voor Reservering op het Platform (B2B of B2C).

1. Onze Dienst als tussenpersoon

Via het Platform bieden wij een online platform aan waar Verhuurders in hun professionele bedrijfsvoering hun self-storage opslagunits voor reservering en verhuur kunnen adverteren, promoten en/of aanbieden (voor zover van toepassing) aan bezoekers van het Platform. Deze bezoekers kunnen Verhuurders ontdekken, zoeken, vergelijken alsook hun gekozen self-storage opslagunit reserveren alsook een betaling ter bevestiging van de reservering overmaken aan de Verhuurder (hierna de “Dienst”). Door de Dienst te gebruiken gaat u een contractueel bindende relatie aan met de Verhuurder wiens self-storage opslagunit u reserveert. Wij zullen vanaf het moment dat u uw Reservering heeft gemaakt uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen u en de Verhuurder; wij zullen de gegevens van uw Reservering naar de betreffende Verhuurder sturen en wij sturen u een bevestigingsmail. Book Your Box doet niet aan het (her)verkopen, verhuren, aanbieden van producten of diensten.

De informatie die wij tonen bij het verlenen van onze Dienst is gebaseerd op de informatie die de Verhuurders ons verschaffen. De Verhuurders die hun self-storage opslagunits op het Platform adverteren en promoten, beschikken over een verhuurdersprofiel en zijn geheel verantwoordelijk voor het updaten van alle prijzen en kosten, beschikbaarheden, beschrijvingen, voorwaarden en andere relevante informatie die op ons Platform wordt weergegeven. Book Your Box zal de informatie niet verifiëren en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie. Ons Platform is geen (en dient ook niet te worden aanzien als een) aanbeveling of een goedkeuring van de kwaliteit of het serviceniveau, van enige Verhuurder (of diens accommodatie en hoofd- of nevenproducten of diensten).

2. Gratis voor Huurders

Tenzij anders aangegeven zijn onze diensten gratis voor Huurders. Wij brengen u niets in rekening voor onze Dienst.

Om te mogen adverteren op het Platform betaalt de Verhuurder een maandelijkse, vaste vergoeding aan Book Your Box. Bij elke Reservering betaalt de Verhuurder bovendien ook een commissie aan Book Your Box. Book Your Box kan echter overeenkomen met een Verhuurder om deze Verhuurder enkel een vaste vergoeding dan wel enkel een commissie per Reservering aan te rekenen. Verhuurders kunnen geen hogere vergoeding betalen aan Book Your Box om meer visibiliteit te verkrijgen op het Platform.

3. Prijzen, promoties en doorgestreepte prijzen

Alle prijzen voor uw Verhuur worden getoond exclusief btw behalve als dit anders staat vermeld op ons Platform of in de bevestigingsmail. Bij een Reservering zal voor het te betalen bedrag voor de eerste maand huur de toepasselijke btw inbegrepen zijn en aangerekend worden.

Soms zijn er via ons Platform goedkopere tarieven beschikbaar voor een specifiek(e) self-storage opslagunit. Er kunnen echter speciale voorwaarden en beperkingen gelden bij deze door de Verhuurder beschikbaar gestelde prijzen, bijvoorbeeld een minimale huurtermijn. Gelieve steeds de relevante promotievoorwaarden aandachtig door te nemen vooraleer u een Reservering maakt.

Een doorgestreepte prijs getoond voor een self-storage opslagunit is de prijs per maand die in normale omstandigheden van toepassing zou zijn voor de huur van dergelijke self-storage opslagunit. In het geval van een doorgestreepte prijs heeft de Verhuurder beslist om een andere prijs per maand te hanteren voor dezelfde self-storage opslagunit (hierna de ‘Promotieprijs’ genoemd). De Verhuurder kan ook bepalen dat de prijs voor de eerste maand van de Verhuur afwijkt van de prijs van de volgende maand(en). Een promotiesymbool toont aan dat er voor een bepaalde self-storage opslagunit een Promotieprijs of een afwijkende prijs voor de eerste maand werd bepaald door de Verhuurder.

4. Ruimtecalculator

De resultaten uitgedrukt in vierkante meter (m²) en/of kubieke meter (m³) ingevolge toepassing van de ruimtecalculator die op het Platform te beschikking wordt gesteld, zijn louter indicatief en kunnen geenszins aanschouwd worden als correcte waarden voor de benodigde oppervlakte en het benodigde volume.

5. Betaling tijdens de Reservering

Om uw Reservering via het Platform te bevestigen zal u gevraagd worden om de eerste maand huur die verschuldigd is in het kader van de Verhuur, te betalen. Deze betaling wordt veilig verwerkt door een derde partij, en wordt rechtstreeks van uw creditcard/debetkaart of bankrekening naar de bankrekening van de Verhuurder overgemaakt. Elke op deze manier gefaciliteerde betaling aan de Verhuurder zal in elk geval een (bevrijdende) betaling vormen van de eerste maand huur die verschuldigd is (inclusief toepasselijke btw, maar exclusief eventuele administratieve kosten en/of waarborgen die verschuldigd zouden zijn). U kan dit bedrag niet terugvorderen. Betalingen die verschuldigd zijn na de eerste maand van de Verhuur en/of eventuele (eenmalige) (administratieve) kosten en/of waarborgen aangerekend door de Verhuurder (bij aanvang van de Verhuur) gebeuren buiten het Platform om. De Verhuurder bepaalt de toepasselijke betalingsvoorwaarden voor dergelijke betalingen. U betaalt de Verhuurder telkens het in de bevestigingsmail vermelde bedrag (plus de toepasselijke btw). Book Your Box ontvangt zelf nooit huurgelden.

Controleer de (reserverings)gegevens van uw gekozen self-storage opslagunit uitvoerig voordat u de Reservering maakt. U kunt Book Your Box niet aansprakelijk of verantwoordelijk houden voor het (geautoriseerd, (vermeend) ongeautoriseerd of verkeerd) belasten en geen enkel bedrag terugeisen voor het geldig of geautoriseerd belasten van uw creditcard door de Verhuurder.

6. Geen annulering via het Platform

Reserveringen en de bijhorende betaling van de eerste maand huur kunnen niet geannuleerd of terugbetaald worden, tenzij de Verhuurder dit vermeldt in zijn algemene voorwaarden of anderszins akkoord gaat. Book Your Box zal in geen geval een (verzoek tot) annulering en/of terugbetaling behandelen en/of faciliteren.

7. Algemene voorwaarden Verhuurder

Door het maken van een Reservering met een Verhuurder, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van die Verhuurder. De algemene voorwaarden van iedere Verhuurder worden beschikbaar gesteld op ons Platform tijdens het reserveringsproces en in de bevestigingsmail (via een hyperlink raadpleegbaar). Gelieve voordat u reserveert de (reserverings)gegevens van de self-storage opslagunit van uw keuze (inclusief het prijsoverzicht) alsook de algemene voorwaarden van de desbetreffende Verhuurder aandachtig door te lezen.

8. Huurdergegevens

Om de voltooiing van uw Reservering te garanderen, dient u een correct e-mailadres te gebruiken. U dient eveneens uw voornaam, naam en adres correct in te voeren. De Verhuurder kan uw Reservering weigeren indien deze gegevens niet correct of onvolledig blijken te zijn.

Book Your Box is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verkeerd ingevoerde namen, adressen, e-mailadressen of foutieve telefoon- of creditcardnummers (en hebben geen enkele verplichting om deze gegevens te verifiëren).

9. Correspondentie na Reservering

Door het voltooien van een Reservering stemt u ermee in dat u (i) een bevestigingsmail toegezonden krijgt met de gegevens van uw Reservering en (ii) een e-mail toegezonden kunt krijgen kort na het inchecken waarin u gevraagd wordt om uw gekozen Verhuurder te beoordelen.

10. Ranking en huurdersbeoordelingen

De standaardinstelling van de sortering van de Verhuurder op ons Platform is ‘Afstand’ (van dichtste bij naar verste af). U kan Verhuurders ook op prijs of huurdersbeoordeling sorteren.

Alleen klanten die een self-storage opslagunit bij een Verhuurder hebben gereserveerd, worden door Book Your Box uitgenodigd om beoordeling te geven over die Verhuurder, met een bijhorende score. De Verhuurder kan reageren op een huurdersbeoordeling alsook een huurdersbeoordeling verwijderen.

We behouden ons het recht voor om huurdersbeoordelingen en reacties van Verhuurders naar eigen goeddunken aan te passen, te weigeren of te verwijderen, voor zover dit in strijd is met onze beoordelingsvoorwaarden.

Book Your Box accepteert geen beoordelingen die het volgende bevatten:

  • Godslastering, seksueel expliciet taalgebruik, haatdragende taal, discriminatoire opmerkingen, bedreigingen, geweld
  • Vermelding van volledige namen, persoonlijke aanval op het personeel
  • Bevordering van illegale activiteiten (bijvoorbeeld drugs, prostitutie)
  • Websites, e-mails en adressen, telefoonnummers, creditcardgegevens
  • Politiek gevoelige opmerkingen

Door foto’s/afbeeldingen naar ons Platform te uploaden in aanvulling op uw huurdersbeoordeling, getuigt u, verzekert u en accordeert u dat u in het bezit bent van het auteursrecht over de foto’s/afbeeldingen en stemt u ermee in dat Book Your Box de geüploade foto’s/afbeeldingen mag gebruiken op zijn (mobiele) website en apps. Door deze foto’s/afbeeldingen te uploaden, neemt degene die de afbeelding(en) uploadt de volledige juridische en morele verantwoordelijkheid voor elke en alle juridische claims die door derden (omvattende, maar niet beperkt tot accommodatie-eigenaren) worden gemaakt ten gevolge van de publicatie en het gebruik van deze foto’s/afbeeldingen door Book Your Box. Door het uploaden van foto’s afbeeldingen, garandeert u dat de foto’s/afbeeldingen geen virussen, Trojaanse paarden of geïnfecteerde bestanden zullen bevatten. Ook zullen de foto’s/afbeeldingen niet van pornografische, illegale, obscene, beledigende, verwerpelijke of ongepaste aard zijn, of inbreuk maken op de rechten van derden (intellectueel eigendomsrecht, auteursrecht of privacy). Elke foto/afbeelding die niet aan de eerdergenoemde criteria voldoet, zal niet worden geplaatst en/of kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, worden verwijderd/gewist door Book Your Box.

11. Klachten

Iedere eis jegens of klacht gericht tegen Book Your Box of met betrekking tot de Dienst dient zo spoedig mogelijk te worden ingediend, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de startdatum van de Verhuur zoals vermeld in de bevestigingsmail. Iedere eis of klacht die na de periode van 30 dagen wordt ingediend, kan geweigerd worden en de eiser zal zijn recht op compensatie (in geval van schade of kosten) verliezen. In geen geval kan een eiser een recht op compensatie ontlenen louter en alleen door het indienen van een eis of klacht.

Een eis of klacht kan ingediend worden via het ‘Contacteer Ons’ formulier, dan wel via het e-mailadres support@bookyourbox.com.

Voor consumenten (zoals gedefinieerd in Artikel 2(1) Richtlijn 2011/83/EU, hierna “consument”) in de Europese Economische Ruimte: We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door rechtsreeks met ons contact op te nemen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw klacht te uploaden via het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) van de Europese Commissie: www.ec.europa.eu/odr. Consumenten alsook het ODR kunnen ons bereiken op support@bookyourbox.com .

12. Privacy

Uw persoonsgegevens worden beheerd en verwerkt conform onze Privacyverklaring die u hier kan raadplegen.

13. Exoneratie

Conform de beperkingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en in zoverre bij wet toegestaan, zal Book Your Box enkel en alleen aansprakelijk zijn voor rechtstreekse (en dus geen indirecte of onrechtstreekse) schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze Dienst. Deze schade zal in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag door u betaald ter bevestiging van uw Reservering, hetgeen overeenkomt met de eerste maand huur van de door u gekozen self-storage opslagunit zoals bepaald in de bevestigingsmail.

Wij of welke van onze bestuurders dan ook zullen in de hoogst toegelaten mate volgens de wet niet aansprakelijk zijn voor (i) welke schadevergoeding met een punitief karakter, speciale, indirecte of resulterende verliezen of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade van goodwill of reputatie, verlies van wat voor claim dan ook, voor (ii) welke onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie dan ook (inclusief prijzen, beschikbaarheid en beoordeling) van een Verhuurder wiens self-storage opslagunits via ons Platform beschikbaar zijn of diens self-storage opslagunits, voor (iii) de berekeningen (uitgedrukt in in vierkante meter (m²) en/of kubieke meter (m³)) door de ruimtecalculator op ons Platform, voor (iv) de diensten of de producten die een Verhuurder aanbiedt, voor (v) welke (directe of indirecte, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen of gemaakte kosten dan ook die door u geleden of betaald zijn, of deze nu voortkomen uit (legale) activiteiten, het gevolg zijn van, voortkomen uit of verbonden zijn met het gebruik, het onvermogen tot gebruik van of vertraging van ons Platform, of voor (vi) welk(e) (persoonlijk) letsel, dood, materiële schade of andere (direct, indirect, speciale, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen, of kosten dan ook die door u zijn opgelopen of betaald of dit nu komt door (legale) activiteiten, fouten, overtredingen, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, weglatingen, wanprestatie, verkeerde weergave, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan een Verhuurder, wiens diensten direct of indirect beschikbaar zijn, worden aangeboden of worden gepromoot, inclusief welke (gedeeltelijke) annulering, overboeking, staking, force majeure of welke andere gebeurtenis dan ook die buiten onze macht valt.

Book Your Box is niet verantwoordelijk (en wijst alle aansprakelijkheid af) voor het gebruik, de geldigheid, de kwaliteit, de toepasbaarheid, de geschiktheid en de gepaste openbaarmaking van de Verhuur en geeft geen verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook in dit opzicht, hetzij impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid, titel, niet-inbreuk of geschiktheid voor een bepaald doel. U erkent en gaat ermee akkoord dat de betreffende Verhuurder als enige verantwoordelijk is en alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de Verhuur op zich neemt (inclusief alle garanties en verklaringen van de Verhuurder). Book Your Box is geen (weder)verhuurder van de self-storage opslagunits beschikbaar gesteld op het Platform. Klachten of claims met betrekking tot de Verhuur moeten rechtstreeks worden overgemaakt aan de Verhuurder. Book Your Box is niet verantwoordelijk voor en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot dergelijke klachten, claims en (product)aansprakelijkheden.

U gaat er mee akkoord dat de Verhuurder te allen tijde verantwoordelijk is voor de afdracht, verzameling, inhouding en betaling van de toepasbare belastingen over het totaalbedrag van de (Verhuur)prijs aan de relevante belastingautoriteiten, ongeacht of de Verhuurder kosten in rekening heeft gebracht) voor uw Verhuur, of dat wij diegenen zijn die de betaling van de (Verhuur)prijs faciliteren. Book Your Box is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het afdragen, verzamelen, inhouden of betalen van toepasbare belastingen over de (Verhuur)prijs aan de relevante belastingautoriteiten. Book Your Box zal nooit als verkoper en/of verhuurder voor welk(e) product of dienst op het Platform dan ook handelen of fungeren.

Book Your Box is niet de eigenaar van de geüploade foto’s/afbeeldingen en zal deze niet onderschrijven. De waarachtigheid, geldigheid en recht op het gebruik van alle foto’s/afbeeldingen ligt bij de persoon die de foto geüpload heeft en is niet de verantwoordelijkheid van Book Your Box. Book Your Box verwerpt elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de geplaatste foto’s.

14. (Intellectuele) eigendomsrechten

De software die benodigd is voor onze diensten, beschikbaar is op ons, of gebruikt wordt door ons Platform en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op ons Platform is, tenzij anders vermeld, het eigendom van BookYourBox bv, de Verhuurders of providers.

Book Your Box behoudt het exclusieve eigendom op alle rechten, namen en belangen in en op (alle intellectuele eigendomsrechten van) (de ‘look and feel’ (inclusief infrastructuur) van) het Platform waarop de Dienst beschikbaar wordt gesteld en u heeft geen toestemming tot het kopiëren, scrapen, (hyper-/deep)linken, publiceren, promoten, verhandelen, integreren, gebruiken, combineren of de inhoud (inclusief eventuele vertalingen daarvan) of ons merk anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. In de mate dat u (geheel of gedeeltelijk) onze (vertaalde) inhoud zou gebruiken of combineren, of welke intellectuele eigendomsrechten dan ook op het Platform of (vertaald) zou bezitten, wijst u toe, draagt u over en stelt u hierbij in al zulke intellectuele eigendomsrechten aan Book Your Box. Elk onwettig gebruik of enig van de hiervoor genoemd(e) acties of gedrag vormen een zware inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en databankrechten).

Het Book Your Box logo is een geregistreerd handelsmerk (trademark) in de Benelux (BOIP-registratienummer: 1403121).

15. Toepasselijk recht, jurisdictie en geschillenbeslechting

Deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Belgisch recht. Niettegenstaande de voorgaande rechtskeuze kan een consument (zoals gedefinieerd in Artikel 2(1) Richtlijn 2011/83/EU, hierna “consument”) zich beroepen op de bepalingen van dwingend recht van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft (hierna ‘Bepalingen van Dwingend Recht’). Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en onze diensten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Hasselt, België. Niettegenstaande de voorgaande jurisdictieclausule, kan een consument ook een vordering instellen met betrekking tot de handhaving van relevante, toepasselijke Bepalingen van Dwingend Recht bij de rechtbanken van het land waar hij woonachtig is, en tegen een consument kan alleen een vordering worden ingesteld bij de rechtbanken van het land waar hij woonachtig is.

De originele Nederlandse versie van deze voorwaarden kunnen in andere talen zijn vertaald. Dergelijke vertaalde versies zijn een service en dus onofficieel. In geval van een geschil of een discrepantie tussen de Engelse versie en een vertaling hiervan, heeft de Nederlandse versie voorrang. U kunt aan de vertaalde versie geen rechten ontlenen. De Nederlandse versie van de voorwaarden is beschikbaar op ons Platform. Om deze te lezen, selecteert u ‘Nederlands’ bovenaan in het taalmenu.

In het geval dat welke bepaling van deze voorwaarden dan ook ongeldig of ontbonden is of wordt, zult u gebonden blijven aan alle andere bepalingen van de voorwaarden. In een dergelijk geval worden de ongeldige dan wel ontbonden bepalingen vervangen door bepalingen die bindend zijn en die zoveel mogelijk hetzelfde zijn als de voorheen geldende bepaling die ongeldig/ontbonden is.